در این وبلاگ علاوه بر اخبار فرهنگی مذهبی مسجد برنامه های اعتقادی بیان می شود